IATE: meertalige terminologie van Europa

Vooral vertalers van zakelijke teksten hebben er reikhalzend naar uitgekeken: de nieuwe Eurodicautom. De terminologiedatabase van de Europese Commissie werd al een tijd niet meer bijgewerkt in afwachting van zijn opvolger. Die is nu online en voor iedereen toegankelijk.

IATE (Interactive Terminology for Europe) bevat vertalingen in en uit alle EU-talen van termen op de vakgebieden waarmee de instellingen van de EU zich bezighouden. Dat zijn er veel. Het zijn ook veel termen: maar liefst 1,4 miljoen meertalige ingangen. De resultaten zijn bovendien goed gedocumenteerd, zodat de gebruiker zich een oordeel kan vormen over het toepassingsgebied en de betrouwbaarheid van de gevonden vertaling.

IATE wordt ongetwijfeld een onmisbaar hulpmiddel voor veel vertalers – en niet alleen van EU-teksten.

Download PDF

Tags:

  1. Is het mogelijk om volledige terminologielijsten Nederlands-Frans te downloaden?

  2. Die van de EU zijn bij mijn weten alleen online te raadplegen. Er staan talloze terminologielijsten op internet, maar die zijn over het algemeen eentalig. Een gedegen, uitputtende en betrouwbare meertalige terminologielijst samenstellen, is een arbeidsintenstief karwei. Goede lijsten staan dan ook meestal achter de kassa, of veilig opgeborgen in geheugens van vertaaltools van vertalers en vertaalbureaus. Niet zelden beheren producenten zelf terminologielijsten, die ze dan beschikbaar stellen aan de vertaler of het bureau waar ze vertaalopdrachten uitzetten.

    Dat neemt niet weg dat er op internet meertalige terminologielijsten te vinden zijn, die, mits met de nodige voorzichtigheid gehanteerd, een waardevolle bron van informatie kunnen zijn. Voor een breed scala aan onderwerpen, van auto’s, via gezondheid en militaria tot wijn. Te veel om hier uitputtend te inventariseren, maar met ‘een Google’ op, in jouw geval, vocabulaire, index terminologique, dictionnaire (of dico) in combinatie met het onderwerp waarnaar je op zoek bent, in een fractie van een seconde op te roepen.

  3. Als je speciaal in terminologie van de EU geïnteresseerd bent, zijn er aanvullende hulpbronnen: de thesauri op Eurovoc en het Glossarium met de typische terminologie van de instellingen. Die lijsten zijn downloadbaar. Maar ze zijn eentalig, dus de vertaalequivalenten krijg je niet op een presenteerblaadje.

  4. Daar kan ik de recent volledig herziene EUR-Lex nog aan toevoegen. Hier vind je, in 23 talen, ’teksten […] die werden gepubliceerd in het “Publicatieblad van de Europese Unie” L (Wetgeving) en C (Informatie en mededelingen), waaronder wetgeving, internationale overeenkomsten, voorbereidende besluiten en parlementaire vragen.’

Antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*