Berichten van Marianne Palm

Ik ben sinds een aantal jaren actief als vertaler van fictie en, vooral, non-fictie. Daarnaast werk ik als ondertitelaar. Twee heel verschillende disciplines, die elk hun eigen benadering vragen. Ik vind het heerlijk om de boekvertalingen af te wisselen met het ondertitelen van films.

NMa en belastingdienst in een ontluisterende cirkelredenering

BelastingdienstBegin dit jaar stelde het kamerlid Mei Li Vos (PvdA) aan de minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven vragen over het standpunt van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aangaande prijsafspraken door de beroepsgroep schrijvers en vertalers. Standpunt van de NMa was en is dat het de beroepsgroep niet is toegestaan adviezen over een minimumtarief te geven. Lees verder »

Download PDF

Tags: ,