financieel

Je doorzoekt berichten met de tag financieel.

Ook al vóór de NMa-kwestie van vorig jaar was het met de betaling in Vertalië merkwaardig gesteld. Je had het ‘literaire tarief’, waarover de Vereniging van Letterkundigen (VvL) periodiek met de organisaties van literaire en algemene uitgevers onderhandelde. Dat tarief hoorde bij het modelcontract, dat op zijn beurt bij de literaire vertaling hoorde. En daar begonnen de problemen al. Want wat is literatuur en wat niet, wie is literair vertaler en wie niet? Lees verder »

Download PDF

Tags: , ,

LIRA [logo]De Stichting Literaire Rechten Auteurs (LIRA), de auteursrechtenorganisatie voor makers en gebruikers van literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken, voert een nieuw automatiseringssysteem in, waarin alle bestanden van Centraal Boekhuis en Nationale Bibliotheek Dienst (NBD) worden samengevoegd. Max, zoals de LIRA het systeem aandoenlijk heeft gedoopt, kan daardoor 90 procent van alle uitleningen en boektitels aan de juiste rechthebbenden koppelen. Lees verder »

Download PDF

Tags: ,

NMa en belastingdienst in een ontluisterende cirkelredenering

BelastingdienstBegin dit jaar stelde het kamerlid Mei Li Vos (PvdA) aan de minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven vragen over het standpunt van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aangaande prijsafspraken door de beroepsgroep schrijvers en vertalers. Standpunt van de NMa was en is dat het de beroepsgroep niet is toegestaan adviezen over een minimumtarief te geven. Lees verder »

Download PDF

Tags: ,

Zaterdag 2 juni vergaderden de VSenV*, de VvL en de LIRA in de statige opulentie van de hoofdstedelijke Industrieele Groote Club, waar een halfuur lang een zaaltje op de tweede verdieping de navel van de boekvertalige wereld was. Daar namelijk voerde René Appel zijn geboeide gehoor langs de contouren van de afspraken die de VSenV samen met de uitgevers na overleg met ambtenaren van EZ, Justitie en OC&W maakte met de NMa.
Lees verder »

Download PDF

Tags: , ,

Prijsadviezen voor literair vertalers mogen niet meer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), daarover berichtten wij eerder op 11 april en op 4 april. Concreet gaat het om de bepaling over de prijs per woord die opgenomen is in de toelichting bij het ‘Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk’ (om precies te zijn bij artikel 10 lid 1). Die bepaling moest aanvankelijk per half november 2006 komen te vervallen, later werd dat 1 mei 2007. Naar onlangs bekend is geworden, is de datum nu nog verder opgeschoven: naar 1 juni 2007.
Lees verder »

Download PDF

Tags: ,

‘Hoe de kartelpolitie van arme vertalers centen afsnoept en grote bedrijven laat gaan.’ Onder die kop nam Maarten Huygen, commentator van NRC Handelsblad, kort geleden de prioriteiten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op de korrel (NRC Handelsblad, 31 maart 2007). Het stuk van Huygen heeft inmiddels aanleiding gegeven tot kamervragen door PvdA-kamerlid Mei Li Vos, waarover wij op 4 april berichtten. Waar gaat het precies om?
Lees verder »

Download PDF

Tags: ,

In het gisteren verschenen advies van de Raad voor Cultuur aan minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, getiteld Innoveren, participeren, met een gedeelte over cultuurbeleid en een gedeelte over de culturele basisinfrastructuur, wordt onder andere expliciet aandacht gevraagd voor verbetering van de positie van vertalers.

Lees verder »

Download PDF

Tags: , ,

Recentere berichten »