Oproep: Europees onderzoek naar sociale zekerheid

Culture Action Europe is een politiek platform voor kunst en cultuur waarbij talloze organisaties zijn aangesloten, waaronder de CEATL. CAE lobbyt voor kunst en cultuur als hoeksteen van de Europese eenwording en wil via de Europese politiek de toegang voor bewoners van de Europese Unie tot kunst en cultuur verbreden. De organisatie doet dat door rechtstreeks contact met Europese beleidsmakers mogelijk te maken en het publiek te informeren over het cultuurbeleid van de Europese Unie. De organisatie wordt financieel gesteund door de Europese Culturele Stichting en het Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie.

CAE-SMartBe [logo]

CAE doet samen met SMartBe onderzoek naar sociale zekerheid in Europa. Ze verzamelen vooral gegevens over het afdekken van gezondheidsrisico bij parttimers, werknemers met tijdelijke contracten en zelfstandigen zonder personeel:

Met deze internationale vragenlijst focust CAE, in samenwerking met SMart, op de bescherming tegen gezondheidsgerelateerde risico’s. Met gezondheidsgerelateerde risico’s bedoelen we alle fysieke condities die een invloed kunnen hebben op je gezondheid en dus ook op je arbeidsbekwaamheid. Zoals: ziekte, arbeidsongevallen, beroepsziekten, langetermijnzorg, zwangerschap en de geboorte van een kind.

Door het invullen van deze vragenlijst help je CAE de lacunes in de sociale bescherming (tegen gezondheidsrisico’s) te identificeren, naargelang de sociale statuten en landen.

De vragenlijst is beschikbaar in zes talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Vlaams. Aan een Nederlandse vertaling wordt gewerkt. 😉

Download PDF

Tags: , ,

Antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*