‘War Poets’ in De Balie

De SLAA ( Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam) organiseert op dinsdag 11 november 2008 vanaf 20.00 uur in De Balie het programma War Poets. Aanleiding is het verschijnen van twee werken van Geert Buelens: de bloemlezing Het lijf in slijk geplant. Gedichten uit de Eerste Wereldoorlog en de studie Europa, Europa! over de dichters van de Eerste Wereldoorlog. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met uitgeverij Ambo/Anthos.

In het programma laten vertalers dichters uit verschillende taalgebieden aan het woord. De vertalers vertellen welk idee ze hadden over de poëzie van de Eerste Wereldoorlog in hun eigen taalgebied voordat ze aan de klus begonnen en of ze van mening veranderd zijn door het vertalen van de gedichten. Bovendien gaan ze in op de vertaalproblemen die ze tegenkwamen en de oplossingen die ze hebben gevonden.

Ter illustratie lezen ze een gedicht voor, eerst in de brontaal en dan in de vertaling.

Het voorlopige programma:

20.00 Geert Buelens geeft een introductie op zijn bundel.

20.10 Geert introduceert de vertalers. De vertaler leest het gedicht voor, eerst in de brontaal en daarna zijn/haar vertaling. De gedichten worden geprojecteerd.

20.25 Mari Alföldy (Hongaars)

20.40 Ton Naaijkens (Duits)

21.00 Pauze

21.20 Willy Brill (Jiddisch)

21.30 Hans Boland (Russisch)

21.40 Geert leest een gedicht van Van Looy voor (plus film The Battle of the Somme)

21.50 Gesprek over oorlogspoëzie met Geert Buelens, o.l.v. Wim Brands.

22.30 Einde.

Tijdens het programma powerpointpresentatie en film. Na afloop van het programma wordt de Somme-film in zijn geheel vertoond.

Download PDF

Tags: ,

  1. Interessant programma! Maar de kop boven dit bericht maakt wel meteen weer het nut van cursiveringen en/of vertalingen duidelijk. War poets??? Ik moest het toch echt even opnieuw lezen voor ik begreep wat daarmee bedoeld wordt… Het doet me denken aan de prachtige tekst waarmee een vooraanstaand opinieblad in 2001 adverteerde: George W. Bush in de war room. 😉

  2. 🙂 Ja, je hebt gelijk — ik heb geprobeerd “War Poets” in de kop te cursiveren, maar dat laat het programma niet toe. Ik zal nog iets anders proberen, want het stoort mij ook en we hebben er ter redactie nog andere reacties over gekregen.

  3. Wat grappig – Taalpost 840 heeft het vandaag toevallig over Engels al dan niet cursiveren.

Antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*