‘Om niets van de stijl verloren te laten gaan’

Een citaat uit een bericht van Rien Verhoef, gelezen op de e-maillijst van de Werkgroep Vertalers van de VvL en met zijn toestemming hier overgenomen:

‘Nrc.next publiceerde [op 5 september 2008] in zijn rubriek Internationaal een samenvatting (ruim de helft) van de toespraak van Sarah Palin, beoogd vice-president van de Republikeinen, met daarbij de vermelding: “Om niets van haar stijl verloren te laten gaan is de tekst in het Engels afgedrukt.” Misschien ook een tip voor Nederlandse literaire uitgeverijen?’

Zelfoverschatting
Dit voorval is tekenend voor de parmantige zelfoverschatting van een generatie Nederlanders. De prijs van de behouden stijl was ongetwijfeld dat grote delen van de tekst veel lezers geheel zullen zijn ontgaan.

Opheffing talenstudies
Overschatten we onze talenkennis of onderschatten we het belang van een grondige kennis van een vreemde taal? Vandaag bereikte me het bericht dat de Universiteit van Amsterdam bezig is de talenstudies op te heffen. In NRC stond hierover op donderdag 25 september al een artikel, maar daarin kwam de ernst van de situatie niet helemaal tot uiting: de aparte opleidingen worden opgeheven en in plaats daarvan komt er een soort algemene bachelor-talenopleiding, waarbij de studenten alleen niet-taalspecifieke vakken als “Inleiding tot de cultuurgeschiedenis” krijgen en slechts ongeveer anderhalf jaar vakken die met de door hen gekozen taal te maken hebben, zoals “De Victoriaanse roman”, “De geschiedenis van het Frans” of “Italiaanse grammatica”.

Dit zal leiden tot een grote verarming van de talenstudies en een ernstig gebrek aan talenkennis bij de afgestudeerden, want die laatsten zijn dan maar anderhalf à twee jaar met hun hoofdvak bezig geweest op een totale studieduur van drie jaar. Ter vergelijking: in de jaren tachtig kon een aanstaand eerstegraads leraar of vertaler zich minimaal vijf jaar in de taal van zijn of haar keuze bekwamen.

Alarmerend
Als dit plan doorgaat, heeft nrc.next over een tijdje geen keus meer. De krant moet zo’n redevoering dan wel in de oorspronkelijke taal afdrukken omdat niemand meer in staat is de tekst te vertalen, maar ook niemand kan de aldus ‘niet verloren gegane’ stijl meer op zijn merites beoordelen of zelfs de inhoud begrijpen.

Op www.reddetalen.nl staat meer informatie over het alarmerende plan en een petitie die iedereen kan ondertekenen.

Download PDF

Tags: ,

  1. Inderdaad Nederlanders denken vaak al heel erg snel dat ze erg goed in het Engels zijn, maar dat valt in de praktijk meestal toch wel erg tegen…

  2. Nuttig artikel. Ben het helemaal met Dirk en de auteur eens. Of de Nederlander aan zijn gebrekkige kennis van het Engels geloof wenst te hechten?

    Stijl kan in de doeltaal uitstekend behouden worden en voor een breder publiek toegankelijk zijn.

  3. De UvA is niet bezig de talenopleidingen af te schaffen. Het Toekomstplan waartegen werd gepresenteerd is van tafel. Wel moeten bezuinigingen op enige wijze worden doorgevoerd. Dat is op andere universiteiten al gebeurd en met zorgwekkende resultaten. Hoe de UvA de bezuiniging wel gaat invullen is nog even afwachten.

  4. Uiteraard moet ‘gepresenteerd’ worden vervangen door ‘geprotesteerd’.

Antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*